dimecres, de juliol 29, 2009

Senyor Manel Fran, això no es fa...

Això és amenaçar i intimidar un periodista. Això no hi ha rutina pròpia d'spin doctor o de cap de premsa que ho justifiqui. El ministre Corbacho deixarà que vostè segueixi entrant al seu ministeri amb aquesta actitud? Potser és que el va contractar per això...?
.